Dự đoán Kqxs Siêu Tốc-Xo So Can Tho 17 3 21 Chi nhánh Chính trị của Uỷ ban Trung ương tổ chức một cuộc họp để xem xét quy định của Uỷ ban về cuộc họp chính trị.
Vị Trí:Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Kqxs Siêu Tốc > Xo So Can Tho 17 3 21 Chi nhánh Chính trị của Uỷ ban Trung ương tổ chức một cuộc họp để xem xét quy định của Uỷ ban về cuộc họp chính trị.
Xo So Can Tho 17 3 21 Chi nhánh Chính trị của Uỷ ban Trung ương tổ chức một cuộc họp để xem xét quy định của Uỷ ban về cuộc họp chính trị.
Cập Nhật:2022-06-06 08:15     Lượt Xem:64

Xo So Can Tho 17 3 21 Chi nhánh Chính trị của Uỷ ban Trung ương tổ chức một cuộc họp để xem xét quy định của Uỷ ban về cuộc họp chính trị.

Chương trình chính trị của Uỷ ban Trung tâm Điều trị đã tổ chức một cuộc họp vào tháng Bảy để xem xét quy định của Uỷ ban Cộng Sản về cuộc họp chính trị. Buổi họp ghi rõ rằng tham khảo chính trị là một phần quan trọng của hệ thống hợp tác đa đảng và tư vấn chính trị do đảng Cộng sản Trung Quốc cầm đầu, một dạng quan trọng của nền dân chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa dân chủ nghĩa, và một cách quan trọng để phối hợp trí tuệ, tăng cường đồng thuận và thúc đẩy quyết định khoa học và dân chủ. Công việc soạn thảo quy định về các hoạt động tư vấn chính trị của đảng Cộng s ản Trung Quốc rất quan trọng để củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong các công trình tư vấn chính trị, nâng cao cấp khoa họcXo So Can Tho 17 3 21, ổn định và tiêu chuẩn của công trình tư vấn chính trị, tuân theo và cải thiện hệ đảng mới của Trung Quốc, củng cố và phát triển mặt trận yêu nước. Chúng ta nên ủng hộ và củng cố s ự lãnh đạo chung của Đảng, đảm bảo một hướng chính trị chính trị đúng đắn của việc tư vấn chính trị và tăng hiệu quả của việc tham vấn chính trị qua hệ thống và cơ chế làm việc của tư vấn chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cần phải tập trung vào nhiệm vụ chủ chốt và phục vụ tình hình chung, tập trung vào việc xây dựng đồng thuận, tìm kiếm một điểm chung trong khi dành được sự khác biệt qua cách tư vấn chính trị, phối hợp và đồng cảm nhận khác biệt, thống nhất các vấn đề cơ bản và lớn, hợp nhất các lực lượng từ mọi phía xung quanh đảng, và thúc đẩy tạo ra một lực lượng lớn để xây dựng một quốc gia xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội hiện đại và nhận thức sự tươi mới của quốc gia Trung Quốc. Đảng, ủy ban đứng đầu của Đảng, nên tăng cường tổ chức và lãnh đạo trong việc áp dụng các quy tắc, làm việc tốt trong việc thực hiện chúng, và thực hiện nguyên tắc, chính sách, các quyết định và các quy tắc của Uỷ ban Trung Tâm của Đảng về việc tư vấn chính trị. The

Họp cũng nghiên cứu các vấn đề khác. Description