Dự đoán Kqxs Siêu Tốc-Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Triển vọng vọng vọng vào đất nước. Giả Di Hàm Dương Tiêu Hà, Vương Tinh Đường Luotang.
Vị Trí:Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Dự đoán Kqxs Hòa Bình > Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Triển vọng vọng vọng vào đất nước. Giả Di Hàm Dương Tiêu Hà, Vương Tinh Đường Luotang.
Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Triển vọng vọng vọng vào đất nước. Giả Di Hàm Dương Tiêu Hà, Vương Tinh Đường Luotang.
Cập Nhật:2022-06-18 10:34     Lượt Xem:63

Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Triển vọng vọng vọng vào đất nước. Giả Di Hàm Dương Tiêu Hà, Vương Tinh Đường Luotang.

Vào buổi sáng tháng Sáu 15, trường học trung học, đường wanzhen, Hạt Ngọc Hương tổ chức một cuộc họp công khai và trao đổi để nghiên cứu và thực hiện tinh thần Quốc hội đảng 12th quê. Thực hiện tại buổi họp, hiện viên zhangbenyuk đã chuẩn bị đặc biệt cách dùng dụng tinh thần của Quốc hội đội quốc quốc gia với tình trạch trường. Ông kêu gọi các giáo viên tăng cường cảm xúcKqxsmb 200 Ngay Gan Day, tăng cường bốn lòng tự tin, đạt được hai s ự bảo trì, gắn liền với việc giáo dục cho Đảng và quốc gia, thực hiện chính sách giáo dục của Đảng trong to àn bộ tiến trình giáo dục và giảng dạy, hợp tác cùng nhau và tiến lên trong cuộc hành trình giáo dục của thời đại mới, và viết một chương mới trong việc phát triển giáo dục cấp cao của Giả Hương Dương. Những giáo viên đã nói rằng họ nên kết hợp tinh thần của Quốc hội Đảng với công việc giáo dục và giảng dạy nghiêm túc, nghiên cứu, thấu hiểu, được to àn diện công khai và thực hiện tinh thần của Quốc hội đảng Cộng đồng 12th, dựa trên bổn phận của họ, tập trung, và hoàn thành nghĩa vụ của họ trong tinh thần táo bạo, chăm chỉ, để đạt được chiến thắng của Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Quốc với hành động thực tế! Description