Dự đoán Kqxs Siêu Tốc-Tham Khao Tay Ninh Kiểu khiêu vũ truyền thống ở Bali
Vị Trí:Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Tham Khao Tay Ninh Kiểu khiêu vũ truyền thống ở Bali
Tham Khao Tay Ninh Kiểu khiêu vũ truyền thống ở Bali
Cập Nhật:2022-07-14 16:26     Lượt Xem:179
The July 10, các vũ công đã thực hiện một điệu múa mặt nạ truyền thống trong một công viên văn hóa ở Bali, Indonesia. Nó được đi cùng với những công phụ thống của Indonesia giống như Gamelan, vũ công tại biết biết cách truyền thống của chúng ta với du lịch từ cả thế giới. bức ảnh này được chụp bởi hãng Tin Tân Hoa. Ký giả Hứa Tần (2) 0 2) (2}{2

Bãi đầu tháng BảyTham Khao Tay Ninh, vũ công đã trình khiêu vũ truyền thống khiêu vũ khiêu vũ trong một công viên văn hóa ở BaliTham Khao Tay Ninh, Indonesia. Nó được đi cùng với những công phụ thống của Indonesia giống như Gamelan, vũ công tại biết biết cách truyền thống của chúng ta với du lịch từ cả thế giới. bức ảnh này được chụp bởi phóng viên của hãng Tin Tân Hoa Tân Long (Hồ) Xu {2 {Từng Từng Từng̣n}2

Bãi đầu tháng Bảy, vũ công đã thực hiện điệu nhạc regon truyền thống tại một công viên văn hóa ở Bali, Indonesia. Nó được đi cùng với những công phụ thống của Indonesia giống như Gamelan, vũ công tại biết biết cách truyền thống của chúng ta với du lịch từ cả thế giới. bức ảnh này được chụp bởi hãng Tin Tân Hoa Bảo phóng viên Xu Tần! 2

2

2}{2

Bãi đầu tháng Bảy, các vũ công đã thực hiện điệu regon truyền thống trong một công viên văn hóa ở Bali, Indonesia. Nó được đi cùng với những công phụ thống của Indonesia giống như Gamelan, vũ công tại biết biết cách truyền thống của chúng ta với du lịch từ cả thế giới. bức ảnh này được chụp bởi hãng Tin Tân Hoa. Ký giả Hứa Tần! 2 tác động! 37!2 Từng Từng Từng Từng tác tác tác, vũ công đã tác với một khán giả nhỏ trong một công viên văn hóa ở Bali, Indonesia. Nó được đi cùng với những công phụ thống của Indonesia giống như Gamelan, vũ công tại biết biết cách truyền thống của chúng ta với du lịch từ cả thế giới. bức ảnh này được chụp bởi hãng Tin Tân Hoa. Ký giả Hứa Tần (2) 0 2}{2

Bãi đầu tháng Bảy, vũ nữ đã trình diễn điệu regon truyền thống tại một công viên văn hóa ở Bali, Indonesia. Nó được đi cùng với những công phụ thống của Indonesia giống như Gamelan, vũ công tại biết biết cách truyền thống của chúng ta với du lịch từ cả thế giới. bức ảnh chụp bởi phóng viên của hãng Tin Tân Hoa Huệ