Dự đoán Kqxs Siêu Tốc-Chỉ 708 yuan trong quý đầu tiên? Công ty trong danh sách này đang bốc cháy! Đã liệt kê 25ngày giảm 55.
Vị Trí:Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Kqxs Siêu Tốc > Chỉ 708 yuan trong quý đầu tiên? Công ty trong danh sách này đang bốc cháy! Đã liệt kê 25ngày giảm 55.
Chỉ 708 yuan trong quý đầu tiên? Công ty trong danh sách này đang bốc cháy! Đã liệt kê 25ngày giảm 55.
Cập Nhật:2022-05-23 07:59     Lượt Xem:182

Chỉ 708 yuan trong quý đầu tiên? Công ty trong danh sách này đang bốc cháy! Đã liệt kê 25ngày giảm 55.

Bộ thu nhập 708 yuan trong quý đầu, hay bán lò ấp cũ? Một ngày gần đây, cau có của Shou công bố báo cáo hàng quý đầu tiên sau khi đăng ký. Bản báo cáo cho thấy thu nhập hoạt động của công ty trong vòng đầu là chỉ 707.6 yuan, một vụ giảm thường niên của \