Dự đoán Kqxs Siêu Tốc-Xs Dongthap Hom Nay Câu trả lời của Hội đồng Quốc gia: Zaphuang được phê chuẩn để xây dựng một khu biểu tình phát minh mới của chương trình phát triển bền vữ
Vị Trí:Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Dự đoán Kqxs Hòa Bình > Xs Dongthap Hom Nay Câu trả lời của Hội đồng Quốc gia: Zaphuang được phê chuẩn để xây dựng một khu biểu tình phát minh mới của chương trình phát triển bền vữ
Xs Dongthap Hom Nay Câu trả lời của Hội đồng Quốc gia: Zaphuang được phê chuẩn để xây dựng một khu biểu tình phát minh mới của chương trình phát triển bền vữ
Cập Nhật:2022-07-28 12:45     Lượt Xem:133

Xs Dongthap Hom Nay Câu trả lời của Hội đồng Quốc gia: Zaphuang được phê chuẩn để xây dựng một khu biểu tình phát minh mới của chương trình phát triển bền vữ

Vào tháng Bảy lăm, trang web của Hội đồng Ngoại giao đã công bố câu trả lời của Hội đồng Ngoại giao về việc chấp thuận thành phố Zaozohuang để xây dựng một khu vực biểu tình phát triển mới của chương trình phát triển bền vững quốc gia. Câu trả lời đã đồng ý rõ ràng rằng thành phố Zaozzaneg sẽ xây dựng một khu vực biểu tình nhân trong chương trình phát biểu phát triển bền vững quốc gia với chủ đề là chủ đề phát triển môi trường dẫn đầu cho môi trường học. Theo như câu trả lời của

1}Zaozowan sẽ xây dựng một khu biểu tình phát triển mới của chương trình phát triển bền vững quốc gia, tập trung vào việc nhận thức được giá trị của các nguồn lương thực nông nghiệp và thiếu khả năng xây dựng của các yếu tố quy mô lớn trong vùng thôn, và thích hợp quy trình sử dụng thông minh, chu kỳ sinh thái, dữ liệu lớn, Internet của vạn vật và các công nghệ khác để nâng cao cơ bản nông nghiệp, phát triển các vận động viên mới trong kinh tế thành phố và nông thôn, và phát triển một cách hoà hợp Hành động như là thúc đẩy xây dựng môi trường sinh thái vùng nông thôn, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ mới, phối hợp đủ các nguồn lực mới, cải tiến hệ thống mới, cải tiến hệ thống, tăng tốc độ phát triển khoa học và công nghệ cao, tự tin tưởng và cải thiện bản thân, phát triển kỹ thuật và giải pháp hợp lệ, tạo một mô hình hiệu quả có thể, tái tạo và mô hình thức, làm ảnh hưởng biểu tượng cho việc phát triển môi trường của vùng nông thôn trong khu vực tương tự, và cung cấp kinh nghiệm thực tế cho kế hoạch 2030 để phát triển một kế hoạch phát triển bền vững. Nó được nói ra nó nói ra nó nói ra, nó nói ra, bàn, bạn đồng chính bang phể Châu học xây dừng rạng {2

2 {y}0}cuộc chương trình mở họạc vĩ đạn trong Chương trình tành tành tài quốc gia kế kế kế hoạch truyền nghiên cứu này thành

10) Yêu cầu nói tạo ra nó trình vị truyềnh vị tạch truyền truyền truyền bản truyền truyền truyền truyền truyền thuyến truyền thốn thô Câu trả lời là như thế này: 2)i1}{}0}1}Đầu tiênXs Dongthap Hom Nay, thành phố Zaozohuang đã đồng ý xây dựng một khu vực biểu tình phát minh mới trong chương trình phát biểu phát triển bền vững quốc gia với chủ đề phát triển phát triển bền vững. Chúng ta s ẽ thực hiện triệt để chiến lược phát triển chủ động mới và chiến lược phát triển bền vững, phối hợp tiến bộ và an ninh, tập trung chặt chẽ vào lịch trình phát triển bền vững của LHQ 2030, kế hoạch quốc gia của Trung Quốc cho việc thực hiện một chương trình phát triển bền vững, và tập trung vào sự nhận thức không đủ giá trị của các nguồn gốc nông nghiệp và khả năng xây dựng của các yếu tố nội địa, theo yêu cầu của Trung Quốc cho kế hoạch xây dựng các khu vực biểu tượng mới cho việc thực hiện, Tham gia và áp dụng kỹ năng nông nghiệp thông minh, chu trình sinh thái, dữ liệu lớn, internet và các công nghệ khác, thực hiện những hành động như là cải tiến cơ sở cơ bản của nông nghiệp, nuôi dưỡng những động cơ trưởng mới của kinh tế thành phố và vùng nông thôn, thúc đẩy xây dựng môi trường xã hội, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, phối hợp mọi loại nguồn khác, cải tiến hệ thống, tăng tốc độ tự tin khoa học và công nghệ cao, Một mô hình hiệu quả có thể được thúc đẩy sẽ là một tác động biểu tình cho việc phát triển bền vững khu vực đồng nghiệp ở khu vực tương tự và cung cấp kinh nghiệm thực tế cho việc thực hiện chương trình 2030 nhằm mục đích phát triển bền vững. Thứ ba, chính phủ tỉnh Sơn Đông nên thiết lập và cải thiện cơ cấu phối hợp của công việc liên quan, nghiên cứu và phát triển các chính s ách hỗ trợ đặc biệt dựa theo tình huống hiện tại, thành lập một lực động lực, hỗ trợ thành phố Zaozhuat để thực hiện to àn bộ các hành động và dự án khác nhau, và đạt được mục tiêu xây dựng một khu vực biểu tượng mới trong chương trình phát triển bền vững quốc gia. thứ tư, Bộ khoa học và công nghệ, cùng với các đơn vị thành viên của cuộc họp chung tại Bộ Ngoại giao của vùng thử nghiệm quốc gia để phát triển một cách bền vững, và cùng với trách nhiệm của họ, sẽ hỗ trợ cho thành phố Zaozohuang xây dựng một khu vực biểu tình phát minh mới của chương trình phát triển bền bỉ quốc gia về sự sắp xếp dự án lớn, phi công ty, hệ thống và cơ cấu trúc, và giải quyết các vấn đề lớn trong việc xây dựng. Trình kế hoạch và xây dựng của khu vực biểu tình nên được điều hành riêng bởi chính phủ tỉnh Sơn Đông và Bộ khoa học và công nghệ hợp tác với các bộ phận liên quan theo quy định liên quan. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!