Dự đoán Kqxs Siêu Tốc-Thống Kê Giải Đb Theo Tuần Lượng sinh sản chính phủ nhận được tăng lên bởi 26.43=. in 2020, và chính phủ hỗ trợ đã tăng lên trong khoảng thời gian này
Vị Trí:Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Dự đoán Kqxs Hòa Bình > Thống Kê Giải Đb Theo Tuần Lượng sinh sản chính phủ nhận được tăng lên bởi 26.43=. in 2020, và chính phủ hỗ trợ đã tăng lên trong khoảng thời gian này
Thống Kê Giải Đb Theo Tuần Lượng sinh sản chính phủ nhận được tăng lên bởi 26.43=. in 2020, và chính phủ hỗ trợ đã tăng lên trong khoảng thời gian này
Cập Nhật:2022-07-31 14:53     Lượt Xem:104

Thống Kê Giải Đb Theo Tuần Lượng sinh sản chính phủ nhận được tăng lên bởi 26.43=. in 2020, và chính phủ hỗ trợ đã tăng lên trong khoảng thời gian này

Trong tháng Tư 7, trẻ em Yong shom Biology (8339729) đã công bố phát tán báo cáo đôi mươi năm. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty đạt được thu nhập điều hành của 3325899539.88 yuan, a year-on-year increase of 0.33=; Khối lợi nhuận mà cổ đông của công ty được liệt kê là 80229685.80 yuanThống Kê Giải Đb Theo Tuần, một sự tăng vọt 26.43=-year-on-year. Description Description The net cash flow from operating activities during the reportening period was 9159629.70 yuan, and the network activitings to the cổ đông of the listed company by the end of 2020 were 699412686xem2.38 yuan. Description The company got a không operating thu nhập of 3.9749 triệu yuan, a increasing of 120.9999996=-year-on-year, mainly due to the increasing of government support received in the current period. Không chi phí điều hành của công ty là 1.188 triệu yucan, với một tăng liên tục điều độ cao điều khoản 73.01=.=, nguyên nhân là nhờ có sự gia tăng mất phế thải các tài sản cố trong khoảng thời gian này. Description Chi phí tài chính trong khoảng thời gian này là-6.804 triệu yuan so với-3 Trong khoảng thời gian này, thu nhập đầu tư là 6.1106 triệu yuan, một sự tăng lên của 144.39=-year-on-year, chủ yếu là do chứng mất mát quá lớn của công ty cổ phiếu Yunnan sinh học cuối năm ngoái. Công ty đã giảm giá trị đầu tư lâu dài trong sinh học Yunnan tới không còn được nhận diện trong thời gian này, còn mất mát đầu tư của sinh học là 6.39997 triệu nhóc yuan được xác nhận trong khoảng thời gian năm ngoái. Description Theo dữ liệu của {0)}digbei Description Không, không. Description