Dự đoán Kqxs Siêu Tốc-Cau Lo Dong Bach Kim Ngày! Được thả bởi hạng nặng Shenyang.
Vị Trí:Dự đoán Kqxs Siêu Tốc > Dự đoán Kqxs Hòa Bình > Cau Lo Dong Bach Kim Ngày! Được thả bởi hạng nặng Shenyang.
Cau Lo Dong Bach Kim Ngày! Được thả bởi hạng nặng Shenyang.
Cập Nhật:2022-05-30 08:46     Lượt Xem:176

Cau Lo Dong Bach Kim Ngày! Được thả bởi hạng nặng Shenyang.

Hoạt động kịch bản: 1 Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well phát sóng trực tiếp và phát sóng văn hóa kỹ thuật số Kinh tế đêm và các định dạng kinh tế khác đã khởi động mô- đun 729, nền kinh tế dịch vụ, kinh tế lưu thông, kinh tế cơ sở kinh tế mở và các dự án kinh tế mởCau Lo Dong Bach Kim, phân phát tổng bộ 708.255 tỉ yuan của cơ sở đầu tư và hợp tác. Theo người có thẩm quyền quản lý Hội đồng Thương mại, năm nền kinh tế được hướng dẫn có các đặc điểm khác nhau, và sự phát triển, dịch vụ, mở cửa, trụ sở và luồng có liên quan đến các công ty đang tồn tại tại tại tại tại tại tại tại Shenyang. Năm loại kinh tế được hợp nhất và thúc đẩy cùng nhau, nó phù hợp với sự phát triển công nghệ thực sự của Shenyang. Nó sẽ thúc đẩy sự hòa nhập sâu vào nền kinh tế mới và nền kinh tế truyền thống, đẩy nhanh quá trình biến đổi năng lượng động cũ và mới của ngành này, kích thích khả năng phát triển mới, thực sự phát triển kinh tế của Shenyang, và cuối cùng sẽ tạo một hệ thống kinh tế mới của Shenyang với phát triển chất cao. Đoạn này được tổ chức bởi năm loại ứng dụng kinh tế và nghi lễ ký tặng của các dự án quan trọng được tổ chức lần này là một biện pháp quan trọng khác để tăng cường phát triển thành phố của Shenyang sau khi dàn cảnh cơ hội thành phố Shenyang và nhóm đầu tiên của năm ngoái các dự án kịch bản kinh tế. Với việc công bố danh s ách sản xuất hiện cảnh thứ hai của năm nền kinh tế chăm chỉ của Xyang và các nguồn lực thu thập đầu tư cho các tòa nhà chất lượng cao, Shenyang đã tiến vào phương pháp phát triển kinh tế mới và tiến hành một con đường phát triển mới. Trương Phong! Ngày hôm nay! Thẩm Dương! Phóng viên truyền thông muốn phát động